Potrawy regionalne - najsmakowitszy portal w sieci
Potrawy regionalne - najsmakowitszy portal w sieci
Pliki cookies
Aktualności (ostatni kwartał)
Specjały
    Chronione w UE
        Prawo - Polska
        Prawo - UE
    Małopolski Festiwal Smaku
    Festiwal Ślaskie Smaki
Przepisy i receptury
Przyprawy
Poradnik Babci Aliny
Gwarzenie przy warzeniu
Ćwierkanie na tapczanie
Wierszowane jodło
Pokochajmy chwasty
Zioła
Miody
Wody mineralne
Wokół kuchni i stołu
Obyczaje
Rękodzieło
Biblioteczka
Na wesoło
Rozmaitości
Do pobrania
Redakcja
Potrawy regionalne - najsmakowitszy portal w sieci
LISTA PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH
BIBLIOTECZKA PDF
KUCHNIA WROCŁAWIA

POLSKIE PRODUKTY REGIONALNE POD UNIJNĄ OCHRONĄ.


System ochrony nazw geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych jest znakomitą formą promocji nie tylko samych wyrobów, ale także obszarów, z których te produkty pochodzą. Kraje i regiony Unii Europejskiej od lat z powodzeniem korzystają z tego sprawnie funkcjonującego systemu, czerpiąc z udziału w nim zyski liczone w miliardach euro. Polscy producenci nie pozostają w tyle…
- A A A +
Drukuj Drukuj
 E-mail  E-mail
RSS RSS
(...) Zarówno polscy producenci, jak też administracja lokalna zaczynają dostrzegać korzyści, wynikające z rejestracji nazw regionalnych specjałów. Wyroby o zarejestrowanych nazwach wyróżniają się bowiem na rynku wyjątkową, specyficzną jakością, którą zawdzięczają miejscu swego pochodzenia lub tradycyjnemu sposobowi produkcji. Produkty te są wytwarzane w ściśle określonych warunkach klimatycznych i przy wykorzystaniu metod produkcji, przekazywanych od wieków z pokolenia na pokolenie, którym zawdzięczają swój niepowtarzalny smak. Bardzo często nierozerwalnie wiążą się z regionalną, ludową kulturą.
Po rejestracji ich wyjątkowość potwierdzają specjalne unijne symbole, nazwy podlegają ochronie, a ich producenci mogą liczyć na wsparcie finansowe.


Możliwości promocji wyrobów tradycyjnych i regionalnych

System ochrony stwarza wielkie szanse dla polskich producentów i ich wyrobów, w których tkwi ogromny potencjał.
Bogactwo naszej narodowej kuchni i wyjątkowych produktów rolno-spożywczych obrazuje chociażby umieszczony poniżej wykaz polskich wyrobów aplikujących do Komisji  Europejskiej oraz stale wzrastająca popularność, jaką cieszy się krajowa Lista Produktów Tradycyjnych.
Jednym z głównych celów powstania tej listy jest właśnie promocja regionalnych przysmaków na terenie kraju, po to, aby następnie móc je skutecznie promować na arenie międzynarodowej.
Warunkiem znalezienia się wyrobu na Liście Produktów Tradycyjnych jest wykazanie co najmniej dwudziestopięcioletniej tradycji jego wytwarzania. Produkty, ubiegające się o taki wpis, powinny ponadto stanowić element tożsamości społeczności lokalnej i należeć do dziedzictwa kulturowego regionu, z którego pochodzą. Lista ta służy również pośrednio przygotowaniu producentów do rejestracji wpisanych nazw produktów na szczeblu unijnym. Produktów wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych jest już prawie 550, a wnioski o wpis kolejnych nieprzerwanie napływają do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Korzyści wynikające z rejestracji


Nazwa każdego wyrobu, zarejestrowanego przez Komisję Europejską, podlega ochronie przed jej wykorzystywaniem niezgodnym z prawem. Ochrona ta ma na celu uniknięcie nieuczciwej konkurencji oraz wprowadzania w błąd, co do miejsca pochodzenia określonego wyrobu.
Zarejestrowanie oznaczenia geograficznego, nazwy pochodzenia lub gwarantowanej tradycyjnej specjalności daje pewność, że nikt nie będzie mógł bezprawnie używać tej nazwy w obrocie. Wyłączne prawo do korzystania z zarejestrowanej nazwy oraz znaku graficznego, informującego o regionalnym lub tradycyjnym charakterze produktu, posiadają wytwórcy, spełniający wszystkie warunki, zawarte w specyfikacji, potwierdzone odpowiednimi
działaniami kontrolnymi.
Na terenie całej Unii Europejskiej produkty regionalne i tradycyjne cieszą się obecnie bardzo dużym zainteresowaniem. Europejczycy na rynku, zdominowanym przez produkty masowe, coraz częściej poszukują wyrobów niepowtarzalnych, które charakteryzuje najwyższa jakość i są gotowi zapłacić za nie wyższą cenę.

Propagowanie kultury i tradycji oraz wspieranie działań, zmierzających do rozpowszechniania wiedzy na temat naszego dziedzictwa kulinarnego może sprawić, że wyroby regionalne staną się jedną z wizytówek ziem Polski.
Będą one nierozerwalną częścią regionu, stanowiącą ogromną atrakcję turystyczną. Propagowanie idei ochrony nazw produktów jest bardzo ważnym elementem rozwoju obszarów wiejskich przede wszystkim ze względu na wpływ rynku tych produktów na rozwój terenów, z których pochodzą. System ochrony sprzyja również zróżnicowaniu działalności na obszarach wiejskich, także na terenach o niekorzystnych warunkach gospodarowania oraz zapobiega wyludnianiu się tych obszarów.


Wsparcie dla najlepszych


Ponieważ zarejestrowane i chronione produkty można określić jako wizytówkę europejskiej żywności i rolnictwa oraz ze względu na fakt, że świadczą one o różnorodności kulturowej
całej wspólnoty, dla ich producentów przewidziane są specjalne ułatwienia finansowe, mające na celu zachęcenie ich do produkcji i promowania tych produktów.

Producenci mogą ubiegać się, w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, o refinansowanie poniesionych wydatków na sporządzenie specyfikacji, a w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 planowane jest uruchomienie dwóch działań bezpośrednio dotyczących tych wyrobów:
Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności - w ramach tego działania producenci rolni będą mogli ubiegać się o zwrot kosztów stałych związanych z uczestnictwem w danym systemie jakości żywności, w tym kosztów kontroli zgodności procesu produkcji z obowiązującymi zasadami,
Działania informacyjne i promocyjne - w ramach tego działania grupy producentów będą mogły ubiegać się o zwrot 70% kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację działań informacyjnych lub promocję systemów jakości żywności.


 

Chroniona Nazwa Pochodzenia oznacza nazwę produktu, pochodzącego z określonego regionu, miejsca lub kraju. Jakość lub cechy charakterystyczne tego produktu są wynikiem oddziaływania środowiska geograficznego, na które składają się zarówno czynniki naturalne, jak i ludzkie.
Chroniona Nazwa Pochodzenia odnosi się do obszaru geograficznego, na którym odbywają się wszystkie etapy produkcji danego wyrobu.


 
Chronione Oznaczenie Geograficzne oznacza nazwę produktu, pochodzącego z określonego regionu, miejsca lub kraju, którego jakość, renoma lub inne cechy charakterystyczne są wynikiem danego pochodzenia geograficznego.
Chronione Oznaczenie Geograficzne odnosi się do obszaru geograficznego, na którym odbywa się co najmniej jeden z etapów produkcji danego wyrobu.
 

 
Gwarantowana Tradycyjna Specjalność oznacza produkt, który posiada specyficzny charakter odróżniający go od podobnych produktów należących do tej samej kategorii oraz udokumentowaną co najmniej dwudziestopięcioletnią tradycję i historię jego wytwarzania.
Nazwa produktu powinna być sama w sobie specyficzna albo odnosić się do specyficznych cech produktu.


  Polskie produkty chronione w UE: 
 
  1. Bryndza podhalańska (małopolskie) - 11.06.2007 r. - ChNP
  2. Oscypek (małopolskie) - 13.02.2008 r. - ChNP
  3. Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich (dolnośląskie) - 30.05.2008 r. 
      - ChOG
  4. Półtorak (cała Polska) - 28.07.2008 r. - GTS
  5. Dwójniak (cała Polska) - 28.07.2008 r. - GTS
  6. Trójniak (cała Polska) - 28.07.2008 r. - GTS
  7. Czwórniak (cała Polska) - 28.07.2008 r. - GTS
  8. Rogal świętomarciński (wielkopolskie) - 30.10.2008 r. - ChOG
  9. Wielkopolski ser smażony (wielkopolskie) - 20.04.2009 r. - ChOG
10. Andruty kaliskie (wielkopolskie) - 21.04.2009 r. - ChOG
11. Olej rydzowy (wielkopolskie) - 15.06.2009 r. - GTS
12. Pierekaczewnik (podlaskie) - 29.06.2009 r. - GTS
13. Wiśnia nadwiślanka (świętokrzyskie) - 15.12.2009 r. - ChNP
14. Truskawka kaszubska/kaszëbskô malëne (pomorskie) - 18.12.2009 r.
       - ChOG
15. Redykołka (małopolskie) - 21.12.2009 r. - ChNP
16. Fasola korczyńska (świętokrzyskie) -12.07.2010 r. - ChOG
17. Miód kurpiowski (mazowieckie) -12.07.2010 r. - ChOG
18. Podkarpacki miod spadziowy (podkarpackie) - 6.08.2010 r. - ChNP
19. Suska sechlońska (małopolskie) - 8.10.2010 r. - ChOG
20. Kiełbasa lisiecka (małopolskie) - 12.10. 2010 r. - ChOG
21. Obwarzanek krakowski (małopolskie) - 29.10.2010 r. - ChOG
22. Śliwka szydłowska (świętokrzyskie) - 29.10.2010 r. - ChOG
23. Jabłka łąckie (małopolskie) - 4.11.2010 r. - ChOG
24. Chleb prądnicki (małopolskie) - 12.03.2011 r. - ChOG
25. Kiełbasa jałowcowa (cała Polska) - 18.04.2011 r.- GTS
26. Kiełbasa myśliwska (cała Polska) - 18.04.2011 r. - GTS
27. Karp zatorski (małopolskie) - 18.05.2011 r. - ChNP
28. Miód drahimski (zachodniopomorskie) - 14.06.2011 r. - ChNP
29. Kołocz śląski / kołacz śląski (opolskie) - 22.07.2011 r. - ChOG
30. Jabłka grójeckie (mazowieckie) - 5.10.2011 r. - ChOG
31. Kabanosy (cała Polska) - 19.10.2011 r. - GTS
32. Fasola „Piękny Jaś z Doliny Dunajca” (małopolskie) - 25.10.2011 r. - ChNP
33. Fasola wrzawska (podkarpackie) - 11.01.2012 r. - ChNP
34. Miód z Sejneńszczyzny / z Łoździejszczyzny (wniosek transgraniczny z Polski i Litwy) - 30.01.2012 r. - ChNP
35. Ser koryciński swojski (podlaskie) - 7.08.2012 r. - ChOG
36. Jagnięcina podhalańska - 8.11.2012 - ChOG
37. Cebularz lubelski - 5.08.2014 r. - ChOG
38. Krupniok śląski - 21.6.2016 r. - ChOG
39.Kiełbasa biała parzona wielkopolska - 7.07.2017 r.  - ChOG

O ochronę unijną ubiega się:

* Podpiwek kujawski


Opracowanie: jph
Foto: Leszek Horwath - potrawyregionalne.pl
© JM Media. All rights reserved.
aktualizacja: 
10.07.2017.
 
Wróć ...
Napisz komentarz
  • Prosimy o komentarze odpowiadające tematowi newsa.
  • Personalne odniesienia do autorów artykułów i innych komentarzy będą usuwane.
  • Prosimy nie dodawać w komentarzach odnośnikow do swoich stron WWW. Takie komentarze również będą w całości usuwane.
  • Komentarze pozostawiane przez anonimowych, niezarejestrowanych użytkowników ukażą się na stronie dopiero po zaakceptowaniu przez moderatora.
Autor:
Komentarz:
TŁOCZNIA OWOCÓW PAWŁOWSKI
MELBA ZAPRASZA
EDYTA SZAST ZAPRASZA...
FESTIWAL ŚLĄSKIE SMAKI
KALENDARZ' 2017