Potrawy regionalne - najsmakowitszy portal w sieci
Potrawy regionalne - najsmakowitszy portal w sieci
Pliki cookies
Aktualności (ostatni kwartał)
Specjały
    Chronione w UE
        Prawo - Polska
        Prawo - UE
    Małopolski Festiwal Smaku
    Festiwal Ślaskie Smaki
Przepisy i receptury
Przyprawy
Poradnik Babci Aliny
Gwarzenie przy warzeniu
Ćwierkanie na tapczanie
Wierszowane jodło
Pokochajmy chwasty
Zioła
Miody
Wody mineralne
Wokół kuchni i stołu
Obyczaje
Rękodzieło
Biblioteczka
Na wesoło
Rozmaitości
Do pobrania
Redakcja
Potrawy regionalne - najsmakowitszy portal w sieci
LISTA PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH
BIBLIOTECZKA PDF
KUCHNIA WROCŁAWIA

Prawo - UE

UNIJNA OCHRONA PRAWNA.

 

Inicjatorami stworzenia unijnych przepisów ochraniających regionalne specjały byli Francuzi. Doprowadzili do zaadaptowania na poziom europejskiswego ustawodawstwa, które powstało już w latach 30. XX wieku (początkowo dotyczyło ochrony win).
Wprowadzenie ochronnych regulacji prawnych zdynamizowało rozwój produkcji wyrobów regionalnych i tradycyjnych oraz pozwoliło realizować założenia reformy Wspólnej Polityki Rolnej, której jednym z priorytetów było zmniejszenie ilości i zwiększenie jakości wytwarzanej w Europie żywności.
Ochrona produktów regionalnych i  tradycyjnych przed nieuczciwym przywłaszczeniem nazwy lub podrobieniem ma jednocześnie pomóc w dywersyfikacji ich podaży, lepszym informowaniu konsumentów o walorach tych wyrobów, różnicowaniu produkcji rolnej i popieraniu produkcji wyrobów wysokiej jakości.
 
 Zobacz więcej ... 

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 509/2006.

 


z dnia 20 marca 2006 r.
w sprawie produktów rolnych i  środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami.

Tu do pobrania - - - - - - - - - - >

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 510/2006

 


z dnia 20 marca 2006 r.
w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków
spożywczych.

Tu do pobrania - - - - - - - - - - >

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1216/2007

 


z dnia 18 października 2007 r.
ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 509/2006 w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami.

Tu do pobrania - - - - - - - - - - >

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1898/2006

 


z dnia 14 grudnia 2006 r.
określające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych.

Tu do pobrania - - - - - - - - - - >

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 628/2008

 

z dnia 2 lipca 2008 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1898/2006 określające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych.

Tu do pobrania - - - - - - - - - - >

KOMUNIKAT KOMISJI.

 

Wytyczne w sprawie etykietowania środków spożywczych wykorzystujących produkty posiadające chronione nazwy pochodzenia (ChNP) i chronione oznaczenia geograficzne (ChOG) jako składniki (2010/C 341/03).
Tu do pobrania - - - - - - - - - - >

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 579/2012.

 

z dnia 29 czerwca 2012 r.
zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 607/2009 ustanawiające niektóre szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do chronionych nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych, określeń tradycyjnych, etykietowania i prezentacji niektórych produktów sektora wina.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 171/4, z dnia 30 czerwca 2012 r.

Tu do pobrania - - - - - - - - - - >

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1151/2012.

 

z dnia 21 listopada 2012 r.
w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 343/1, z dnia 14 grudnia 2012 r.

Tu do pobrania - - - - - - - - - - >
TŁOCZNIA OWOCÓW PAWŁOWSKI
MELBA ZAPRASZA
EDYTA SZAST ZAPRASZA...
FESTIWAL ŚLĄSKIE SMAKI
KALENDARZ' 2017