Potrawy regionalne - najsmakowitszy portal w sieci
Potrawy regionalne - najsmakowitszy portal w sieci
Pliki cookies
Aktualności (ostatni kwartał)
Specjały
    Chronione w UE
    Małopolski Festiwal Smaku
    Festiwal Ślaskie Smaki
Przepisy i receptury
Przyprawy
Poradnik Babci Aliny
Gwarzenie przy warzeniu
Ćwierkanie na tapczanie
Wierszowane jodło
Pokochajmy chwasty
Zioła
Miody
Wody mineralne
Wokół kuchni i stołu
Obyczaje
Rękodzieło
Biblioteczka
Na wesoło
Rozmaitości
Do pobrania
Redakcja
Potrawy regionalne - najsmakowitszy portal w sieci
LISTA PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH
BIBLIOTECZKA PDF
KUCHNIA WROCŁAWIA

LISTA PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH.


Lista Produktów Tradycyjnych została utworzona na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych. Na Liście mogą zostać umieszczone produkty rolne, środki spożywcze, a także napoje spirytusowe. Podstawą wpisu produktu na Listę Produktów Tradycyjnych jest wykazanie co najmniej 25-letniej tradycji jego wytwarzania.
Na terenie Polski produkuje się wiele specyficznych wyrobów, które są wyrazem wielowiekowej tradycji kuchni polskiej, a prowadzenie Listy Produktów Tradycyjnych służy identyfikacji właśnie takich wyrobów.
- A A A +
Drukuj Drukuj
 E-mail  E-mail
RSS RSS

Lista Produktów Tradycyjnych ma na celu dotarcie z informacjami na temat znajdujących się na niej produktów do jak największego grona odbiorców, a także przyczynić się do tego, aby jak najwięcej produktów tradycyjnych, wytwarzanych w Polsce, zostało zauważonych na rynku całej Unii Europejskiej.
Oto podstawowe zadania Listy Produktów Tradycyjnych:


Identyfikacja produktów.

Bogactwo kulturowe i historyczne naszego kraju pozwala przypuszczać, że w Polsce wytwarzanie i sprzedaż produktów tradycyjnych może stać się bardzo znaczącą gałęzią sektora rolno-spożywczego. Bezsprzeczne jest także twierdzenie, że w Polsce wytwarza się setki, jeśli nie tysiące produktów, które swoją wyjątkowość zawdzięczają lokalnej kulturze, tradycji i historii.
Lista Produktów Tradycyjnych jest rodzajem bazy danych, w której można odnaleźć informacje na temat wyrobów wytwarzanych za pomocą tradycyjnych metod. Z bazy tej mogą korzystać zarówno konsumenci, którzy chcą dowiedzieć się czegoś na temat kupowanych przez siebie wyrobów, jak również osoby zainteresowane dystrybucją oraz sprzedażą umieszczonych w niej produktów.
Zatem z jednej strony zebrane w niej informacje służą pogłębianiu wiedzy na temat tradycyjnej żywności i polskiego dziedzictwa kulturowego, z drugiej - stają się kompendium wiedzy dla wszystkich, którzy chcą zarabiać na handlu tradycyjnymi wyrobami. Lista Produktów Tradycyjnych stwarza więc producentom tych towarów możliwość zwiększenia skali ich wytwarzania.
 

Zwiększenie świadomości konsumentów
.

Produkty tradycyjne, ze względu na swój specyficzny charakter, niedużą skalę wytwarzania, użycie naturalnych składników oraz przestrzeganie starodawnych metod produkcji są często droższe od podobnych do nich wyrobów produkowanych metodami przemysłowymi.
Konsument podejmując decyzję o kupnie takich produktów, musi być przekonany o ich wyjątkowości i wiedzieć, co kryje się pod wyższą ceną.
Stworzenie Listy Produktów Tradycyjnych wychodzi także naprzeciw zmieniającym się gustom i potrzebom konsumentów, którzy coraz częściej poszukują informacji na temat zdrowej, niepowtarzalnej w smaku i produkowanej tradycyjnymi metodami żywności.
 

Przygotowanie producentów do rejestracji nazw
na poziomie UE
.

Prowadzenie Listy Produktów Tradycyjnych pomaga usprawnić działania wytwórców oraz przygotować ich do aplikowania o rejestrację nazwy na szczeblu Unii Europejskiej.
Przyznanie produktowi statusu produktu tradycyjnego może ponadto okazać się pierwszym etapem pozwalającym na jego zidentyfikowanie, komercjalizację i znaczne zwiększenie ilości sprzedaży. Lista może być zatem swoistym „inkubatorem” dla producentów, których wyroby mogłyby ubiegać się o rejestrację w europejskim systemie ochrony.


Lista Produktów Tradycyjnych służy promocji produktów,
a nie producentów
.

W odróżnieniu od rejestracji nazwy produktu jako Chronionej Nazwy Pochodzenia, Chronionego Oznaczenia Geograficznego lub Nazwy Specyficznego Charakteru, wpisanie produktu na Listę
Produktów Tradycyjnych nie daje mu ochrony wynikającej z ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych.
Procedura wpisu produktu na Listę Produktów Tradycyjnych jest prostsza od procedury rejestracji Chronionych Nazw Pochodzenia, Chronionych Oznaczeń Geograficznych i Nazw Specyficznego Charakteru. Wniosek o wpis produktu na Listę Produktów Tradycyjnych producent składa do właściwego miejscowo marszałka województwa. Jeśli wniosek spełnia wymagania formalne i merytoryczne, marszałek województwa przesyła go ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi. Po otrzymaniu wniosku minister wpisuje produkt na Listę Produktów tradycyjnych, a informacje o nim zamieszcza na stronie internetowej ministerstwa.
O wpis produktu na Listę Produktów Tradycyjnych mogą wystąpić osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Producentów nie obowiązuje obowiązek zrzeszania się, zatem o wpis danego produktu może ubiegać się nawet jeden producent.


Stworzenie możliwości ubiegania się o odstępstwa
weterynaryjne i sanitarne.

Wytwórcy produktów tradycyjnych mogą starać się o udzielenie odstępstw od obowiązujących i prawnie uregulowanych wymogów produkcyjnych (weterynaryjnych, higienicznych lub sanitarnych), jeśli odstępstwa te wynikają ze stosowania przez producentów niezmiennych, tradycyjnych metod wytwarzania. Udzielenie tego typu odstępstw nie może jednak wpływać negatywnie na jakość zdrowotną produktu.


Promocja regionów
.

Identyfikacja produktów tradycyjnych ma także duży wpływ na drobnych producentów i wytwórców żywności na terenach wiejskich, ponieważ może się ona przyczynić, nie tylko do rozwoju takich zakładów, ale także do rozpoczynania działalności przez nowe podmioty. Można zatem oczekiwać, że efektem prowadzenia powyższej identyfikacji będzie pobudzenie aktywności gospodarczej, wzrost poziomu zróżnicowania działalności zarobkowej na obszarach wiejskich, a także rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej w regionach, z których pochodzą dane produkty.
Prowadzenie działalności gospodarczej i uzyskiwanie dochodów dzięki sprzedaży produktów tradycyjnych gwarantuje, że tradycyjne metody produkcji nie będą zapomniane, a produkowana według starych receptur żywność będzie charakteryzować się bardzo wysoką jakością, co umożliwi producentom jej stały zbyt.

Propagowanie kultury i tradycji
.

Celem prowadzenia Listy Produktów Tradycyjnych jest również propagowanie kultury i tradycji, wspieranie działań zmierzających do rozpowszechniania wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego, a także wyróżnianie produktów, które w przyszłości mogą starać się o uznanie ich regionalnego bądź tradycyjnego charakteru na gruncie całej Unii Europejskiej. Identyfikacja produktów tradycyjnych pozwala na efektywne propagowanie dziedzictwa kulturowego.
Można przypuszczać, że w dalszej perspektywie produkty te staną się niejako wizytówką kulinarnej tradycji Polski.
Wyroby te mogą stać się chlubą danego obszaru i bardzo dobrym narzędziem marketingowym ułatwiającym promocję regionu. Największe korzyści będą odnosić te obszary, które potrafią przeprowadzić efektywną identyfikację i ocenę zgłoszonych produktów.


Źródło:
Biuro Oznaczeń Geograficznych i Promocji
Ministerstwa Rolnictwa
Biuletyn Informacyjny Ministerstwa

Nr 1-2/2006 (102)
 
Wróć ...
Napisz komentarz
  • Prosimy o komentarze odpowiadające tematowi newsa.
  • Personalne odniesienia do autorów artykułów i innych komentarzy będą usuwane.
  • Prosimy nie dodawać w komentarzach odnośnikow do swoich stron WWW. Takie komentarze również będą w całości usuwane.
  • Komentarze pozostawiane przez anonimowych, niezarejestrowanych użytkowników ukażą się na stronie dopiero po zaakceptowaniu przez moderatora.
Autor:
Komentarz:
TŁOCZNIA OWOCÓW PAWŁOWSKI
MELBA ZAPRASZA
EDYTA SZAST ZAPRASZA...
FESTIWAL ŚLĄSKIE SMAKI
KALENDARZ' 2017